Aвтоматизований перитонеальний діаліз

З метою максимальної пролонгації залишкової функції нирок ми пропонуємо методику перитонеального діалізу із застосуванням новітньої моделі індивідуального портативного приладу – циклера Homechoice Claria (див. розділ Наші переваги).

Циклер призначений для самостійного проведення лікування пацієнтом в домашніх умовах. Процес лікування відбувається під час нічного сну шляхом підключення до циклеру. Цей простий в управлінні невеликий прилад працює непомітно для пацієнта, ретельно контролюючи процес лікування, звітуючи про всі етапи терапії на екрані.

Залишити заявку

Лікування методом автоматизованого перитонеального діалізу (АПД) показане пацієнтам, що готуються до трансплантації нирки, проживають у віддалених від «Слобожанського центру нефрології» місцях або мають протипоказання до гемодіалізу.

При лікуванні методом АПД клінічний координатор «Слобожанського центру нефрології» цілодобово знаходиться на зв’язку з пацієнтом для відповідей на можливі консультативні питання. Необхідні для лікування методом АПД діалізіні розчини наша служба логістики безперебійно та вчасно доставляє за місцем проживання пацієнта.

Процес лікування методом АПД, включаючи супровід медичного персоналу, циклер, клініко-лабораторні обстеження, доставку діалізних розчинів є БЕЗОПЛАТНИМ для пацієнта.

Відповідно Програмі медичних гарантій надається наступний обсяг медичних послуг:

 • Первинний огляд пацієнта/пацієнтки та подальше лікарське спостереження за станом життєвої важливих функцій організму. 
 • Контроль ефективності (адекватності) діалізного лікування методами перитонеального діалізу (ПД): постійного перитонеального діалізу (ПАПД) та/або автоматизованого перитонеального діалізу (АПД), включаючи оцінку та корекцію нутриційного статусу, своєчасну діагностику, профілактику та лікування інфекційних та неінфекційних ускладнень перитонеального діалізу, із направленням пацієнта/пацієнтки до лікарів-спеціалістів інших профілів.
 • Перевірка ПД-освіти пацієнта/пацієнтки та, за потреби, проведення повторного навчання. Навчання родичів пацієнта/пацієнтки методикам ПАПД/АПД, у випадку коли він/вона не може самостійно проводити процедуру.
 • Оцінка можливості організації процедур перитонеального діалізу пацієнтом/пацієнткою самостійно.
 • Призначення лікування методом перитонеального діалізу із зазначенням типу розчину, об’єму розчину, кратності проведення обмінів, виду ПД (ПАПД або АПД).
 • Організація проведення процедур перитонеального діалізу пацієнтом/пацієнткою самостійно.
 • Консультування, зокрема телемедичними засобами.
 • Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, а також за потребою або при погіршенні стану, зокрема: розгорнутий клінічний аналіз крові; аналіз сечі загальний; біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін, електроліти: натрій, калій, кальцій, фосфор, хлор), сироваткове залізо, феритин; глюкоза в цільній крові або сироватці крові; ліпідний профіль (тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)); індекс еритроцитів, число ретикулоцитів, відсоток насичення трансферину залізом, сироватковий феритин; контроль залишкової функції нирок (ЗФН); Kt/Vurea; тест перитонеальної рівноваги (PET).
 • Забезпечення менеджменту перитонеального катетера, профілактики перитоніту, інфекції місця виходу катетера і тунельні інфекції.
 • Забезпечення своєчасної діагностики анемії та проведення її медикаментозного лікування.
 • Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 • Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при виникненні у нього/неї станів, що загрожують життю, у разі проведення процедури  у ЗОЗ.
 • Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг.
 • Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги, у тому числі з використанням методів і засобів телемедицини.

Лікуємо за ефективними найсучаснішими технологіями!

Даруємо життя!

Запишіться на прийом або зателефонуйте